logo_leader_2023_rit-01

Nyhetsbrev från Leader Bergslagen

Våren 2021. Nu väcker vi Leader Bergslagen till liv igen!

Hur skapar vi tillsammans ett starkare Bergslagen?

Påverka landsbygdsutvecklingen i Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Delta i workshops med Leader Bergslagen. Föreningen Leader Bergslagen ska lämna in en utvecklingsstrategi till Jordbruksverket 15 oktober 2021. Det betyder att det är under våren och försommaren 2021 vi ska utforma strategin för programperioden 2023–2027. Strategin ska vara för er som bor här i Bergslagen, …
gnistor från svets

Bidra med dina tankar

en person som har skägg och glasögon sitter vid ett bord och tittar på en laptop
Vår strategi för Leader Bergslagen måste bygga på en SWOT, en undersökning av vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns för vårt område. Du som är verksam här är välkommen att fylla i enkäten. Kanske är du kommuntjänsteperson, privatperson, företagare, föreningsaktiv, studerande... ja, alla med anknytning till området är välkomna att bidra med sina tankar. Fyll i vår enkät …

Välkommen på Workshops

Följande Zoomtillfällen finns att medverka på: Onsdag 15/6 för kommunpersoner. Speciell inbjudan har gått ut.  Kontakta vivi@leaderbergslagen.eu för att få länken till workshopen. Du kan vara med på en eller flera. Välj det som passar dig. Fler datum läggs till på begäran. Vad anser du är en välmående landsbygd? Hur ser du på potentialen att utveckla en livskraftig bygd? Vilka …
person med glasögon och lockigt hår sitter vid ett bord och skriver på sin laptop

Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?

Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?
Leader är en metod Leader är en utvecklingsmetod som utvecklades för 30 år sedan inom EU och som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till "Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi". Arbetet sker i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns leaderområden …

Bli medlem i Leader Bergslagen

Bli medlem i föreningen Leader Bergslagen Bli medlem och var med och påverka framtidens Leader! För närvarande tar Leader Bergslagen inte ut medlemsavgift, eftersom vi är  mellan två programperioder. Fokus ligger nu på att skapa strategin för 2023-2027.  Så här gör du för att bli medlem E-posta aktuella kontaktuppgifter gällande den nya medlemmen (dig själv eller den du företräder) till …
ett rött trähus speglas i vattnet. grönska omkring

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook
Vi behöver hjälpas åt att sprida nyheten om att Leader är igång i hela området! På vår Facebooksida kan du följa vad som händer med Leader, samt dela de inlägg som finns. Det är du och jag - vi tillsammans - som kan utveckla Bergslagen!
facebook 
MailPoet