logo_leader_2023_rit-01

Nyhetsbrev från Leader Bergslagen

Vintern 2022. God fortsättning och tack för år 2021!

Leader tilldelas 1,7 miljarder kronor för åren 2023-2027

Den 16 december 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för den nya jordbrukspolitiken. Planen i sin helhet på 722 sidor går att läsa här. Tre viktiga axplock ur den strategiska planen är: Leader är den åtgärd i den strategiska planen som tydligast syftar till att stimulera en bred landsbygdsutveckling. Total budget för Leader blir 1,715 miljarder för åren …
Leader tilldelas 1,7 miljarder kronor för åren 2023-2027

Vad händer härnäst?

Vad händer härnäst?
År 2021 var då vi väckte liv i området Leader Bergslagen genom att genomföra workshops, möten, frågeformulär, samt skriva en landsbygdsstrategi tillsammans för åren 2023-2027. Strategin är inlämnad till Jordbruksverket för handläggning. Ett fyrtiotal Leader-områden lämnade in varsin strategi och en urvalskommitté ska under våren 2022 läsa igenom och poängsätta alla strategier som uppfyllt Jordbruksverkets villkor. Är du nyfiken på …

Läs vår utvecklingsstrategi

Vår lokala utvecklingsstrategi finns att läsa här: Remissversion av strategi som PDF.
bilen visar en person som sitter i sängen och läser på sin laptop. i förgrunden vilar en hund.

Vi behöver bli fler

Vi behöver bli fler
Vi vill skapa förutsättningar för att etablera ett bredare nätverk och få fler företag att söka leaderprojekt i kommande programperiod. På detta sätt kan vi uppnå våra mål inom insatsområdet Främja entreprenörskapet. Därför behöver vi bredda medlemsbasen i Leader Bergslagen ideell förening.  Är du nyfiken på att veta mer vad ett medlemskap innebär? Kontakta oss. För att ansöka om medlemskap, …

Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?

Leader är en metod som utvecklades för 30 år sedan inom EU och som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till "Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi". Arbetet sker i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns leaderområden över hela Sverige och …
Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?
facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet