AnsökaN LEADERPROJEKT

Tänk dig ansökningsprocessen som en trestegs-raket. Vi på kansliet coachar dig genom processen med att skriva ansökan. 

 

Ansökan Leaderprojekt

OBS. Denna sida vänder sig till dig som vill ansöka om större ”leaderprojekt”.

Jordbruksverkets e-tjänst för projektansökan är omfattande. Ta hjälp av vägledningen på denna sida.

Det finns också mindre checkar att ansöka om. Det finns tre olika checkar. Läs här om checkarna här >>

Ansökningsprocessen – en tre-stegs-raket

1. Informera dig om Leader. Kom på infoträffar som du hittar i kalendern, kika på inspelade youtube-filmer, läs sidan om-oss.

2. När du vet vilka vi är och har en idé som du vill testa på oss är det dags för formuläret Testa-er-idé. Ni får möjlighet att presentera idén för kansliet.

3. Om projektet passar som Leader är det dags för projektansökan. Ni får möjlighet att genomföra ”projektverkstad” med kansliet. Inför en projektverkstad använder ni er av materialet på sidan blanketter och info. Ni behöver exempelvis en fullmakt för att kunna komma åt e-tjänsten som kund. Fullmakten tar ca en vecka för Jordbruksverket att handlägga.

Har du redan en fullmakt? Då kanske du vill läsa mer om: Hur funkar e-tjänsten?

Leaderprojekt ger inte snabba pengar men kan vara väl värt besväret och bli mycket bra! Styrelsen och kansliet ser fram emot att få prata lokalt ledd landsbygdsutveckling genom Leadermetoden med dig!

att-skapa-leaderprojekt-sker-i-tre-steg-som-visualiseras-i-denna-ikon-med-tre-trappsteg

Ansökan Leaderprojekt – Processen i tre steg

1. Infoträffar

Informationsträffar av allmän karaktär, digitala eller fysiska. Informationen finns även inspelad på youtube.

2. Testa er idé

Testa idé före ansökan. För att bespara dig själv och oss tiden är det viktigt att stämma av ifall en idé passar för att genomföras som leaderprojekt. Kansliet vägleder samt tar hjälp av styrelsen i processen.

3. Projektverkstad

Dessa tillfällen är till för dem som vill skriva en formell ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Digitala. Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Till dessa träffar ska ni komma väl förberedda. Alla underlag som behövs finns på sidan blanketter och info.

Vi anser att det är en fördel om tre från projektgruppen deltar på projektverkstaden, och att ni är från minst två sektorer. På detta sätt kan vi redan i tidigt skede säkerställa lokal förankring och samverkan med ideell sektor.

Fördelen med mastigt förarbete är att ansökningarna förhoppningsvis kräver färre kompletteringar. Och att de projekt som är projekt, men inte leaderprojekt, sållas tidigt. Vi önskar på detta sätt korta ner väntetiden för våra projektsökande.

kontakta oss – våga fråga

Vi hjälper

vivi-berättar-för-två-personer-hur-man-kan-ansöka

Kansliet erbjuder både infomöten och tankesmedjor. På varje kommun finns två tjänstepersoner som har bra koll på Leader och hjälper er. Även styrelseledamöterna finns tillgängliga om du har någon fundering.

ta hjälp

Det coachande kansliet

Leader Bergslagens styrelse ser gärna att lokala föreningar och företag vill söka och genomföra leaderprojekt. Därför kallar vi leaderkontoret för Det coachande kansliet som ser uppdraget lite folkbildande i ämnet projekt-byråkrati.

För att visualisera kan vi säga att det coachande kansliet vill hjälpa projektsökande att ta sin runda idé att passa in i Leader Bergslagens trekant och därefter in i Jordbruksverkets fyrkant!

Argument slipas – formuleringar redigeras – samverkanspartners knyts till idén.

en-dekorativ-visualisering-av-hur-ansoker-man-finansiering-till-leaderprojekt-fyrkant-trekant-cirkel-visar-komplexitet

underlag

Frågorna i ansökan

Det kan vara bekvämt att känna till Jordbruksverkets frågor i förväg. Här kan du ladda ner dem som ett word-dokument.

Grundvillkor och urvalskriterier

Styrelsens bedömning, urval och motivering till beslut sker utifrån objektiva urvalskriterier som Jordbruksverket godkänt. Om ett projekt uppnår 600 poäng får det bifall.