Äntligen startbesked

Startbeslut från Jordbruksverket. Härmed meddelas att Leader Bergslagen kommer att få genomföra lokal ledd utveckling genom Leader-metoden 2023-2027! Det innebär att vi kan börja planera för ansökningsprocesser, coachning, möten ... med mera.

Startbeslut från Jordbruksverket

Härmed meddelas att Leader Bergslagen kommer att få genomföra lokal ledd utveckling genom Leader-metoden 2023-2027! Det innebär att vi kan börja planera för ansökningsprocesser, coachning, möten … med mera.

Under februari sker planering och i mars kommer föreningens styrelse, valberedning och personal få utbildning av Jordbruksverket. Därefter kan föreningar och företag börja skicka in ansökningar för Leader-projekt. Under våren arrangeras möten runtom i Leader-området.

– Nu ska vi se till att boka in informationsmöten och skapa bra handledning till hemsidan, berättar verksamhetsledaren Vivi Båvner. Det är mycket som ska vara på plats innan vi kan börja fördela pengarna.

Total budget för programperioden är 41 miljoner kronor där 33% kommer från de medfinansierande kommunerna. Leader-projekt blir ett sätt för kommunerna att ”växla upp” sina insatser med hjälp av pengar från EU och staten.

– Framförallt handlar det om att hjälpa föreningar och företag att förverkliga projektidéer de har, förklarar Vivi.

Det kan handla om större projekt där flera aktörer samverkar, eller flera kommuner. Men det kan också vara förstudier. Eller det kan vara så kallade checkar inom paraplyprojekt. Checkar är med lättsökta projektmedel för föreningar och företag. Dessa paraplyprojekt ska Leader Bergslagen utveckla under våren så att de blir sökbara till sommaren 2023.

Paraplyprojekten tar avstamp i målsättningarna i strategin. Leader Bergslagens pengar ska gå till initiativ som leder till:

  • Nya fritids- och kulturverksamheter
  • Nya nätverk och samarbeten
  • Nya produkter och tjänster

Vid funderingar, kika på Facebooksidan, Instragramsidan, eller hemsidan.

Om du redan har ett utkast till projektidé som du vill delge, läs här.