Bärkebygdens gårdskött

Foto: www.akesslakt.se

Åkes Slakt och Styckning AB

Denna förstudie resulterade i att vi skapade ett gemensamt varumärke för lokal köttproduktion, Bärkebygdens Gårdskött. Projektet öppnade väg för samarbeten mellan aktörer som normalt inte arbetar i nätverk.

Vi påbörjade ett samarbete mellan lokala producenter, undersökte gemensamma kanaler, diskuterade bedömningssytem, upptagningsområden, kvalitetssäkring, prissättning, aktiviteter mm. I Bergslagen behövs alternativa näringar jämte traditionellt jordbruk, men det nya måste kunna kombineras med befintlig verksamhet, t ex i form av besöksgårdar, gårdsaktiviteter etc.

Fakta om projektet

Journalnummer: 2009-4398

Projektperiod: 2009 – 2010

Projektområde: Lokalt i Söderbärke, Smedjebackens kommun

Kontaktperson: Annelie Andersson, Åkes Slakt och Styckning AB akesslakt@telia.com 0240-650484

Läs mer: http://akesslakt.se/