Blanketter och info

 

Blanketter och info

På denna sida hittar du alla logotyper, blanketter och information som du behöver för att kunna ansöka om samt driva projekt. 

Aktivitetsplan

En sammanställning över de aktiviteter som leder till att projektet når sina mål. Genom att klicka på länken laddar du ner en mall du kan använda som stöd i projektplaneringen. Det lir tydligt för hela projektgruppen vad som ingår och ska genomföras. Dubbelkolla så att kostnaderna som uppstår i aktiviteterna finns med i budgeten.

Ansökan om fullmakt

Om du ska företräda din organisation behöver du ha en fullmakt för att kunna logga in i e-tjänsten med sin personliga e-legitimation.

Om någon annan ska sköta din organisations ärenden i e-tjänsten, behöver du ge den personen en fullmakt att företräda dig.

Undantag ifall den med eget företag söker då det är samma personnummer som organisationsnummer. Men annars krävs alltid en fullmakt. Skicka ifylld fullmakt i original med bilagor till Jordbruksverket, Djurregisterenheten, 826 84 Söderhamn​.

Ansökan om undantag om betalningsbevis

Vissa kan få undantag från kravet på betalningsbevis vid ansökan om utbetalning. Kan gälla myndighet, kommun, eller organisation med en central ekonomifunktion.

Ansökan om ändring

Om behov uppstår, använd blanketten ”Ansökan – ändring av beslut om stöd inom den strategiska planen 2023-2027”.

Beräkning av timlön 44,31%

Använd denna blankett om du ska beräkna timlön.

Intyg om samverkan

En enkel mall att ta inspiration från för intyg om samverkan.

Intyg om medfinansiering

Använd Jordbruksverkets blankett för medfinansiering.

Frågor i ansökan

Jordbruksverkets frågor sammanställda i en word-fil att ha som stöd till ansökan.

Frågor i slutredovisning

Jordbruksverkets frågor sammanställda i en word-fil att ha som stöd till slutrapporteringen.

Grundvillkor och urvalskriterier

Leader Bergslagens grundvillkor och urvalskriterier i tabellformat för utskrift.

Budgetmall

Använd mallen som Jordbruksverket tagit fram.

Körjournal

Använd ”Körjournal-projektstöd” som Jordbruksverket tagit fram.

Intyg begagnad utrustning

Om ni ska köpa begagnad utrustning, använd denna blankett.

Intyg övrig offentlig finansiering

Om ni har offentlig medfinansiering i projektet ska ni fylla i detta medfinansieringsintyg.

Projektdagbok avlönat arbete

Projektdagboken är en bilaga till ansökan om utbetalning. För varje arbetsdag ska du redovisa arbetsuppgifter och antal arbetstimmar.

Projektdagbok ideellt arbete

Ideell tid sammanställer du och sparar för att kunna uppvisa vid en eventuell revision. Antingen individuellt eller som en sammanställning på en lista. Bokför namn på personen, roll i projektet, vad ni gjort, datum och antalet timmar.

Skylt

Visa att projektet fått finansiering av Leader Bergslagen. Använd mallarna nedan för skylt att skriva ut.