Blanketter

Blanketter som kan behövas för er som genomför ett projekt:

Projekthandbok

Leader i landsbygdsprogramet

Strategi Leader Bergslagen

ANSÖKAN – projektstöd inom Leader        Anvisning

ANMÄLA- konto till SJV

ANSÖKAN – utbetalning projektstöd inom Leader     Blankett     Anvisning

ANSÖKAN – förskott projektstöd

Medfinansieringsintyg

Kostnadssammanställning Leaderprojekt – OBS! Excelformat

Projektdagbok

Projektdagbok Leader – redovisning av ideell tid per aktivitet

Projektdagbok Leader – redovisning av ideell tid per person

KÖRJOURNAL – projektstöd

BEGAGNAD UTRUSTNING – intyg

PRELIMINÄR BEDÖMNING – om en organisation är offentlig