Bli medlem i Leader Bergslagen

Föreningen består i dagsläget av 54 medlemmar. Nya medlemmar ansöker löpande om medlemskap. Medlemmarna utgörs av föreningar, kommuner, företag och några privatpersoner. Hela 46% av medlemsbasen representeras idag av ideell sektor. Det är genom medlemskapet gräsrotsrörelsen aktivt kan samverka med och demokratiskt påverka Leader Bergslagen.

LAG-styrelsen och leaderkontoret har ansvaret för att utforma goda förutsättningar för aktivt samarbete med medlemmarna. Ett arbete har påbörjats för att öka samverkan med privat sektor, genom att aktivt bjuda in småföretagare på informationsmöten och workshops.

Vill du bli medlem i föreningen Leader Bergslagen?

För närvarande tar Leader Bergslagen inte ut medlemsavgift, eftersom vi är mellan två programperioder. Ett förslag finns om att ta ut en engångsavgift för nästa programperiod, istället för årliga avgifter. Frågan kommer beslutas på extrastämman i höst.

Så här gör du för att bli medlem

Mejla aktuella kontaktuppgifter gällande den nya medlemmen (dig själv eller den du företräder) till info@leaderbergslagen.eu, eller använd webbformuläret längre ner på sidan. Ge besked om följande:

 • Namn på organisation
 • Adress och ort
 • Kontaktperson
 • E-post
 • Mobilnummer
 • En kort motivering till styrelsen för varför ni söker medlemskap

LAG-styrelsen tar beslut om medlemskapet efter extrastämman i höst. Här ser du vårt kalendarium.
Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Medlemsansökan formulär


  Vem kan vara medlem?

  Leader Bergslagen är en ideell förening, en Local Action Group inom EU:s Leaderprogram. Ditt företag, er förening eller annan organisation kan bli medlem i föreningen och på så sätt vara med och påverka vår lokala utveckling genom Leadermetoden.

  Föreningens medlemskår ska bestå av såväl offentliga aktörer som privata företag och ideella föreningar i syfte att uppnå trepartnerskap. Medlem ska bo eller bedriva verksamhet i leaderområdet. Medlem som inte följer föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas genom styrelsebeslut. Som medlem i föreningen kan du kan vara med och påverka utvecklingsarbetet här i Bergslagen. Om du är intresserad av att vara aktiv kan du också bidra till en positiv process under programperioden 2023-2027.

  När du kontaktar oss kan du få mer information om du så önskar.

  Stadgar

  Här kan du läsa Leader Bergslagens stadgar. En kommitté har haft i uppgift att revidera stadgarna inför kommande programperioden.