Bryssel kommer till Bröd i Bergslagen

Den 16 juni kommer en fotograf utsänd från EU-kommissionen till bakstugan i Björsjö. Syftet är att fotografera projektet Bröd i Bergslagen, och uppmärksamheten från Bryssel kommer sig av projektets integrationsarbete. I år är det tre år sedan projektet avslutades, men projektledaren Eva Långberg berättar att idéerna lever vidare och att intresset att använda metoderna som projektet tog fram är stort från flera håll i landet. Bland annat vill hela Dalarna använda sig av projektets erfarenheter.

Ett bekymmer för Eva är att många av de invandrare som deltog i projektet har svårt att komma ifrån på dagtid numera, och kan inte delta vid fotograferingen. De har nämligen fått jobb. Från Leader Bergslagen tycker vi att det är ett angenämt bekymmer.

Idéerna och erfarenheterna om integration används också av andra projekt här i Bergslagen. Eva berättar att Kyrkbåtsföreningen i Söderbärke, som byggde två kyrkbåtar i sitt projekt, nu är så många roddare att båda båtarna får användas vid träningsrodden på söndagarna. Nyligen deltog sex killar från Afghanistan och två från Eritrea i roddträningen. Ytterligare en härlig blandning av gammal kultur och nya människor!

Leader Bergslagen säger både Tack! och Grattis! till Bröd i Bergslagen, och gläds åt att våra projekt fortsätter utvecklas. Bergslagen expanderar ända ner till Bryssel.