Brysselkonferens om områden utan Leader

Den 8 juni är vi återigen inbjudna till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. Från Bergslagen deltar verksamhetsledare Barbro Fischerström, och från Värmlands Bergslag deltar ordförande Lennart Johansson.

Under våren har vi i de fem oprioriterade områden haft en arbetsgrupp tillsammans med Jordbruksverket där vi tittar på tänkbara lösningar för Leader-arbetet även här. Nu visar det sig i kontakter med EU-kommissionen att det finns klara öppningar och att det egentligen inte är särskilt komplicerat att finansiera även våra områden. I själva verket anordnar EU-kommissionen till och med en konferens den 1 juni med syfte att se hur och till vad man kan använda Landsbygdsprogrammet.

Självklart återstår en hel del fotarbete för oss här hemma. Sverige har nämligen valt att i dagsläget inte ha den aktuella åtgärden med i landsbygdsprogrammet. Men detta kan åtgärdas genom att man helt enkelt skriver om delar av Landsbygdsprogrammet. 

”Den ursprungliga idén är att finansiera områden där det inte finns LAG (Leader) eller områden där LAG arbetar på andra premisser” säger handläggaren på EU-kommissionen. Bollen ligger alltså återigen i Sveriges eget knä: Vill man från riksdagen och myndigheterna lösa den uppkomna situationen så kan man! Nu hoppas vi att viljan finns!