Projektbanken 2015-2022

Projektbanken på Tillväxtverket Information om alla projekt i Sverige som beviljats stöd av Leader under perioden 2015-2022 finns på Tillväxtverket:   https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=76150736-06ea-4f56-b3cf-a2503d23d9ff Gör såhär Som Beslutande organisation, välj Jordbruksverket. Som Målprogram, välj Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Som Område, välj valfritt Leaderområde eller låt Alla värden stå kvar. Som Insatsområde, välj Utveckling på landsbygden. Som Tematiskt mål,…

Beviljade projekt i Leader Bergslagen

Information om alla projekt som beviljats stöd av Leader Bergslagen  2007-2014 går att söka i Jordbruksverkets projektdatabas här:  https://etjanst.sjv.se/asken/faces/lbw/SearchAndListLBW.jsp Information om alla projekt i Sverige som beviljats stöd av Leader under perioden 2015-2022 finns på Tillväxtverket. https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=76150736-06ea-4f56-b3cf-a2503d23d9ff Slutrapporten för Leader Bergslagen från perioden 2007-2014 finns som PDF här. Det finns även en slutrapport från Jordbruksverket…

Leader Bergslagen 2015-2022

Det finns 53 leaderområden i Sverige 48 grupper fick möjlighet att bilda leaderområden 2014-2021. Leader Bergslagen blev inte ett av dem. Så här skriver Jordbruksverket på sin hemsida. Fem grupper blev inte godkända eftersom pengarna inte räcker till alla områden som ansökte om att bilda leaderområde. Att områden inte prioriterats beror på en kombination av…