Leader Bergslagen 2015-2022

Det finns 53 leaderområden i Sverige 48 grupper fick möjlighet att bilda leaderområden 2014-2021. Leader Bergslagen blev inte ett av dem. Så här skriver Jordbruksverket på sin hemsida. Fem grupper blev inte godkända eftersom pengarna inte räcker till alla områden som ansökte om att bilda leaderområde. Att områden inte prioriterats beror på en kombination av…