Infoträffar tre onsdagar i rad

NY! Videoinspelning av informationen från träffarna Välkommen på videomöten i augusti och september Välkommen på videomöten för att få info om vad som är på gång inför 2023. 31/8. Kl 17-18:30 7/9. Kl 17-18:30 14/9. Kl 17-18:30 Vivi och styrelsen besvarar frågorna: -Var är vi i processen för att få starta Leader? -Hur gör vi…

Bergslagens natur

Bergslagens styrka är naturen och närheten till naturupplevelser. Vi har en vacker natur med mycket skog och vatten. Utvecklingspotential finns inom naturturism, mångbruk och kunskapshöjande insatser om naturens värden. Det är viktigt med god samverkan mellan naturturismens intressenter och skogsägarna, så att skogen kan användas såväl som en hållbar råvara, som för naturturism och friluftsliv,…

Livskvalitet i Bergslagen

Föreningen Hela Sverige Ska Leva har tagit fram samhällets behovstrappa för att beskriva vad ett samhälle behöver för att vara komplett. Det är en variant av Maslows behovstrappa. Vi vill använda behovstrappan som ett verktyg i uppfyllandet av strategin. Leadermetoden passar väldigt bra för de tre övre stegen på trappan; gemenskap, självkänsla och självförverkligande eftersom…

Entreprenörskap i Bergslagen

Inom entreprenörskapet ser vi potential för Leader Bergslagen på flera sätt. Vi vill genom Leadermetoden stimulera samverkan företagare emellan, samt mellan företag och andra sektorer. Vi vill stimulera nyföretagande. Utvecklingsmöjligheter finns för stärkt lokal ekonomi, diversifiering, innovationer, och resurseffektivisering. Exempel på satsningar är Reko-ringar, gårdsförsäljning, nätverk för att liva upp city, nyttja potentialen i näthandel,…

Vi blev prioriterade!

Det är med stor glädje vi meddelar att Leader Bergslagen är ett av 40 prioriterade områden i LEADER 2023-2027! Du kan se den preliminära kartan över Sveriges leaderområden genom att klicka här. STORT TACK till alla som medverkat till innehållet i strategin. När Jordbruksverket fördelade sin budget för programperioden fick vi det vi hade önskat;…

Information till dig som vill söka projektstöd

Om er förening eller era företag redan nu önskar att LAG-styrelsen i Leader Bergslagen kikar på er projektidé, fyll i formuläret här: https://leaderbergslagen.eu/anmal-projektide/. Programperioden beräknas vara igång först i början på år 2023. Men vi vill redan nu skapa dialog mer er om vilka projektidéer som finns. Informationen från denna webbsida finns i formatet PDF…

Kansliet

Adress c/o AB Samarkand2015 Box 832, 771 28 Ludvika 0240-86040 Utvecklingsledare Vivi Båvner Epost: vivi@leaderbergslagen.eu Whatsapp: 070-0136901 Webbmaster Susann Rickan Telefon: 0730-228056 Epost: info@rickan.se Kontaktformulär       Följ oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Styrelsen

LAG-styrelsen, Local Action Group Ordförande Privat sektor. Lars Lindblom, Ludvika, 0240-86040, lars.lindblom@samarkand2015.com Ordinarie ledamöter Privat sektor. Ulla-Britt Norgren, Hafsta, Lindesberg, 070-622 95 75, ullabritt.norgren@gmail.com Offentlig sektor. Susanne Grundström, Björksjön, Hällefors, 076-792 50 12, kolugnsusanne@gmail.com Offentlig sektor. Pirjo Nilsson, Kopparberg, 070-68 39 066 pirjo.nilsson@ljusnarsberg.se Ideell sektor. Inge Larsson, Virsbo, Surahammar, 070-665 45 43, virsboinge@telia.com Ersättare Ideell sektor.…