Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?

Leader är en metod Leader är en utvecklingsmetod som utvecklades för 30 år sedan inom EU och som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till ”Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi”. Arbetet sker i geografiskt avgränsade områden, så…

Bli medlem i Leader Bergslagen

Påverka landsbygdsutvecklingen. Leader Bergslagen består av kommunerna i Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar.

Bli medlem i föreningen Leader Bergslagen Bli medlem och var med och påverka framtidens Leader! För närvarande tar Leader Bergslagen inte ut medlemsavgift, eftersom vi är  mellan två programperioder. Fokus ligger nu på att skapa strategin för 2023-2027.  Så här gör du för att bli medlem E-posta aktuella kontaktuppgifter gällande den nya medlemmen (dig själv…

Ny Leaderomgång 2023-2027

Vi jobbar för en ny Leaderperiod 2023-2027. Aktuell info på Jordbruksverket finns här: Leader i nästa programperiod. På Leader Bergslagen har vi börjat skriva en lokal utvecklingstrategi som ska lämnas in i oktober 2021. Länk till Preliminar-tidsplan-for-lokala-utvecklingsstrategier.pdf Alla som är verksamma inom Leaderområdet är välkomna att vara med på workshops och informationsmöten. Skriv till vivi@leaderbergslagen.eu…