Tisdag 11 oktober kl. 15:00 blir det extra föreningsstämma på Teams i enlighet med det som diskuterades på stämman i maj.

Följande tre beslutspunkter på dagordningen;

  1. Nya stadgar
  2. Medlemsavgift
  3. Ev. utökning av styrelsen enligt valberedningens arbete/förslag fram till ordinarie stämma 2023.

Handlingar är skickade med post. Om du vill ha länk till mötet, mejla info@leaderbergslagen.eu.

Infoträffar tre onsdagar i rad

NY! Videoinspelning av informationen från träffarna Välkommen på videomöten i augusti och september Välkommen på videomöten för att få info om vad som är på gång inför 2023. 31/8. Kl 17-18:30 7/9. Kl 17-18:30 14/9. Kl 17-18:30 Vivi och styrelsen besvarar frågorna: -Var är vi i processen för att få starta Leader? -Hur gör vi…

Bergslagens natur

Bergslagens styrka är naturen och närheten till naturupplevelser. Vi har en vacker natur med mycket skog och vatten. Utvecklingspotential finns inom naturturism, mångbruk och kunskapshöjande insatser om naturens värden. Det är viktigt med god samverkan mellan naturturismens intressenter och skogsägarna, så att skogen kan användas såväl som en hållbar råvara, som för naturturism och friluftsliv,…

Livskvalitet i Bergslagen

Föreningen Hela Sverige Ska Leva har tagit fram samhällets behovstrappa för att beskriva vad ett samhälle behöver för att vara komplett. Det är en variant av Maslows behovstrappa. Vi vill använda behovstrappan som ett verktyg i uppfyllandet av strategin. Leadermetoden passar väldigt bra för de tre övre stegen på trappan; gemenskap, självkänsla och självförverkligande eftersom…

Entreprenörskap i Bergslagen

Inom entreprenörskapet ser vi potential för Leader Bergslagen på flera sätt. Vi vill genom Leadermetoden stimulera samverkan företagare emellan, samt mellan företag och andra sektorer. Vi vill stimulera nyföretagande. Utvecklingsmöjligheter finns för stärkt lokal ekonomi, diversifiering, innovationer, och resurseffektivisering. Exempel på satsningar är Reko-ringar, gårdsförsäljning, nätverk för att liva upp city, nyttja potentialen i näthandel,…

Vi blev prioriterade!

Det är med stor glädje vi meddelar att Leader Bergslagen är ett av 40 prioriterade områden i LEADER 2023-2027! Du kan se den preliminära kartan över Sveriges leaderområden genom att klicka här. STORT TACK till alla som medverkat till innehållet i strategin. Läs strategin här: Vår lokala utvecklingsstrategi. När Jordbruksverket fördelade sin budget för programperioden fick…

Styrelsen

Lokala aktionsgruppen LAG:s styrelse Ordförande Privat sektor. Lars Lindblom, AB Samarkand 2015, Ludvika. 0240-86040, lars.lindblom@samarkand2015.com Ordinarie ledamöter Privat sektor. Tomas Lanner, Baggå skola B&B and café, Skinnskatteberg. 073-999 54 61, lannertomas@gmail.com Privat sektor. Ulla-Britt Norgren, Lindesberg. 070-622 95 75, ullabritt.norgren@gmail.com Offentlig sektor. Susanne Grundström, Hällefors kommun. 076-792 50 12, kolugnsusanne@gmail.com Offentlig sektor. Pirjo Nilsson, Ljusnarsbergs…

Fagersta-Posten. 41 miljoner till Bergslagen

Artikel från Fagersta-Posten 2022-07-06.

Dalabygden. Leadermiljoner till Bergslagen

Artikel i tidningen Dalabygden 2022-06-28.