Mitt sommarprojekt

Mitt Sommarprojekt stimulerar ungdomar till att våga genomföra sina drömmar. Detta gör Bergslagen till en bättre plats att besöka, bo och verka i. Information och inspiration Broschyr till ungdomar  Informationsblad till kommuner  Affisch till Mitt sommarprojekt  Så här går det till, steg för steg 1) Du har en egen idé på en aktivitet, ett evenemang,…

Beviljade projekt i Leader Bergslagen

Information om alla projekt som beviljats stöd av Leader Bergslagen  2007-2013 går att söka i Jordbruksverkets projektdatabas här:  https://etjanst.sjv.se/asken/faces/lbw/SearchAndListLBW.jsp Information om alla projekt i Sverige som beviljats stöd av Leader under perioden 2014-2020 finns på www.jordbruksverket.se: https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/sok-mottagare-av-stod/projekt-fran-samtliga-program Lista över alla projekt i Leader Bergslagen 2007-2014 De projekt som har blå rubrik är kopplade till en…