Entreprenörskap i Bergslagen

Inom entreprenörskapet ser vi potential för Leader Bergslagen på flera sätt. Vi vill genom Leadermetoden stimulera samverkan företagare emellan, samt mellan företag och andra sektorer. Vi vill stimulera nyföretagande. Utvecklingsmöjligheter finns för stärkt lokal ekonomi, diversifiering, innovationer, och resurseffektivisering. Exempel på satsningar är Reko-ringar, gårdsförsäljning, nätverk för att liva upp city, nyttja potentialen i näthandel, […]

Inom entreprenörskapet ser vi potential för Leader Bergslagen på flera sätt. Vi vill genom Leadermetoden stimulera samverkan företagare emellan, samt mellan företag och andra sektorer. Vi vill stimulera nyföretagande. Utvecklingsmöjligheter finns för stärkt lokal ekonomi, diversifiering, innovationer, och resurseffektivisering.

Exempel på satsningar är Reko-ringar, gårdsförsäljning, nätverk för att liva upp city, nyttja potentialen i näthandel, skapa nya verksamheter i gamla lokaler mm. Det kan handla om mötesplatser som rymmer exempelvis offentlig servicepunkt, lanthandel, laddinfrastruktur, café, restaurang, bibliotek, aktivitetspark, kontorshotell, turistservice eller aktivitetshall.

En viktig resurs för att möta Bergslagens samhällsutmaningar är företagare och entreprenörer som är verksamma inom det som benämns ”socialt företagande”. Det kan vara sociala start-ups, innovativa sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag. Sociala företag skiljer sig från ”vanliga” företag då de har alternativa affärsmål och verksamhetslogik samt verkar i gränssnittet mellan den offentliga, privata och ideella sektorn. Just därför kan de passa för leaderprojekt.

Genom leadermetoden kan outnyttjad åkermark i Bergslagen användas till att öka graden av självförsörjning. Insatserna kan exempelvis ske med syftet att skapa nätverk och samarbeten, eller för att genomföra kurser och förädla råvaror.

Tydlig önskan på satsningar inom turism, naturturism, fiske och friluftsliv

Inom utvecklingsområdet entreprenörskap i Bergslagen ser vi en tydlig önskan på satsningar inom turism, naturturism, fiske och friluftsliv och att utveckla våra besöksmål. Det finns ett behov av att marknadsföra historia som ännu ej sammanställts och delats. Järnet, gruvorna, skogarna och byarna fyller bergslagsborna med stolthet och Leaderprojekt inom dessa områden skulle passa våra utvecklingsbehov. I Bergslagen är de flesta besöksmål formade av bergsbruk och naturburna tillgångar.

Naturturismen är ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt. Visit Swedens trendrapport förutspår att intresset för naturturism och hemestrar kommer fortsätta öka i popularitet. Covid-pandemin är en orsak till att sambandet mellan miljö och hälsa ökat i betydelse vilket leder till en ökad efterfrågan på hållbara resor. Allt fler har ”upptäckt” sin hembygd i stället för att resa långt. Trenderna som pekas ut av Visit Sweden sammanfaller med de utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringen som framkom i vår SWOT och våra workshops.

  1. Semestern som tid för personlig utveckling. Resor blir ett nytt värde för den personliga utvecklingen. Förutom njutning och verklighetsflykt vill allt fler att fritiden ska bidra till personlig utveckling, lärande och självförverkligande i kombination med god mat, hälsa, träning och livsbalans.
  2. Soft adventure – ökad efterfrågan på bekväma tillrättalagda och säkra naturupplevelser.
  3. Längtan till naturen och äkta upplevelser i en alltmer stressad värld. Resandet nära hemmet ökar. Likaså finns ett intresse för att söka sig till varumärken med lokal förankring för att stödja samhället, i strävan efter hållbarhet.
  4. Holistisk hälsa. Sömn, motion, meditation och kost förväntas spela en roll för att öka välbefinnandet. Det finns ett intresse för att andas frisk luft, titta på stjärnorna, spendera en dag med att utforska platser utan någon annan människa i sikte. Att uppleva kultur som vidgar vyerna och stimulerar sinnet. Att stödja verksamheter som främjar miljöhälsan.
  5. Engagemang som en strävan. Det finns en strävan att leva mer hållbart och att engagera sig i ”den goda kampen” – dvs. för naturen hållbarheten och klimatsamvetet.

Inom området entreprenörskap lyfts i vår SWOT behovet av att stimulera till ökad innovationskraft. De jordartsmetaller som behövs för digitalisering och elektrifiering av världen finns i Bergslagen. Vi har potential att bli världsledande inom elkraftstekniken. Skulle det finnas lokala initiativ där leadermetoden är tillämplig vore detta ett intressant område att utforska.