Fagersta-Posten rapporterar 41 miljoner till Bergslagen

 https://www.fagersta-posten.se/2022-07-06/41-miljoner-till-bergslagen–da-kan-foreningar-borja-soka-stod Artikel från Fagersta-Posten 2022-07-06.