Frågestund om checkarna

Leader Bergslagen anordnar frågestund om checkarna Äntligen har Jordbruksverket gett grönt ljus för föreningschecken med syftet att värna om naturen i Bergslagen! Petra och Vivi har fullt upp med att mejla alla som vi lovat höra av oss till angående detta. Det finns även en 12 minuter långa infofilmen på Youtube. Det är inte möjligt för […]

Leader Bergslagen anordnar frågestund om checkarna

Äntligen har Jordbruksverket gett grönt ljus för föreningschecken med syftet att värna om naturen i Bergslagen!

Petra och Vivi har fullt upp med att mejla alla som vi lovat höra av oss till angående detta. Det finns även en 12 minuter långa infofilmen på Youtube. Det är inte möjligt för kansliet att hantera spontanansökningar varför vi vill att ni får grönt ljus av oss innan ni klickar på ”sök”. På detta sätt spar vi er tid, urvalskommitténs tid och kansliets tid. Kansliets kontaktuppgifter här.

Frågestund på Teams 19/9 kl 18-19.

För att tillmötesgå behovet av vägledning anordnas infoträffar och frågestunder. Kika i kalendern.

Vad är checkarna?

Checkar är de mindre projekten som är enklare att söka och administrera.
Har ni en idé på ett projekt? Kontakta oss via formuläret på Testa er idé sidan.
I kalendern finns datum för möten och ansökningstider.
 • Deadline 27/9 för beslut 12/10.
 • Deadline 6/12 för beslut 14/12.

Tre typer av checkar

bouldering-tre-personer-som-hjälper-en-annan-upp-för-klippan

Föreningschecken

Allmännyttigt projekt. Ni testar något nytt. Tex. köper in en aktör, en expert på det ni vill testa.

Föreningschecken verkar inom insatsområdet Värna om naturen i Bergslagen. Men får självklart bidra till måluppfyllelse inom ökad livskvalitet och stärkt entreprenörskap.

 • Max 30’000 kr
 • Upp till 100% finansiering av kostnader från Leader.
 • 30% ideell insats som medfinansiering
 • Ideell tid värderas 220 kr/h för personer över 16.

Ungdomschecken

Speciellt riktad till att stimulera unga att söka och genomföra projekt för unga. Dessa projekt ska gynna allmänheten och vara något som ni inte gjort förut.

Ungdomsschecken verkar inom insatsområdet Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen. Men får självklart bidra till måluppfyllelse inom stärkt entreprenörskap och värna om miljön.

 • 13-25 år
 • Max 20’000 kr
 • Upp till 100% finansiering av kostnader från Leader.
 • 30% ideell insats som medfinansiering
 • Ideell tid värderas 220 kr/h för personer över 16. För unga 13-15 år värderas ideell tid till 50 kr/h.

tre-personer-som-cyklar-kanske-i-ett-leaderprojekt

Företagschecken

Denna kan sökas av företag som vill skapa leaderprojekt.

Företagschecken verkar inom insatsområdet Främja entreprenörskapet i Bergslagen. Men får självklart bidra till måluppfyllelse inom värna om miljön och ökad livskvalitet.

 • Max 25’000 kr
 • 50% finansiering av projektkostnaden från Leader.
 • 50% privat medfinansiering.

Exempel på checkar

Inspiration finns att hämta från Leader Sjuhärad.

 • Temakvällar, temadagar
 • Workshop, med arvoderad ledare.
 • Kulturaktiviteter
 • Köp in en föreställning.
 • Arrangemang
 • Prova-på-aktivitet
 • Studiebesök, hyr en storbuss och besök inspirerande resmål och by.
 • Skapa nätverk
 • Mötesplatser
 • Samarbeten
 • Tjänster
 • Produkter

Funderingar? Kontakta oss.