Hur skapar vi tillsammans ett starkare Bergslagen?

gnistor från svets
Påverka landsbygdsutvecklingen. Leader Bergslagen består av kommunerna i Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Påverka landsbygdsutvecklingen. Leader Bergslagen består av kommunerna i Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Påverka landsbygdsutvecklingen. Leader Bergslagen består av kommunerna i Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar.

Påverka landsbygdsutvecklingen i Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Delta i workshops med Leader Bergslagen.

Föreningen Leader Bergslagen ska lämna in en utvecklingsstrategi till Jordbruksverket 15 oktober 2021. Det betyder att det är under våren och försommaren 2021 vi ska utforma strategin för programperioden 2023–2027.

Strategin ska vara för er som bor här i Bergslagen, för er som arbetar här och för er som på olika sätt färgar den här platsen. Den ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang.

Utöver att lyssna av vilka behov som faktiskt finns och vilka vägar ni tycker att vi tillsammans ska gå, ska vi också bestämma hur vi ska arbeta med EU:s målsättningar och förhålla oss till de förutsättningar politiken ger. Dessutom kommer vi också att säkerställa samordning med andra utvecklingsplaner, så som de regionala utvecklingsstrategierna och de kommunala översiktsplanerna.

Inspel, kloka tankar och frågor ställs till info@leaderbergslagen.eu

Fyll i enkäten

Vi har skapat en enkät för att göra det lätt att bidra till strategin. Alla som villär välkomna att fylla i den! www.leaderbergslagen.eu/swot

Workshop datum

Är du verksam i Bergslagen? Då är du välkommen på ett digitalt möte där vi planerar för Leader i nästa programperiod. Du kan vara med på en eller flera möten. Välj det som passar dig. Fler datum läggs till på begäran. Ni kan även bjuda in utvecklingsledare Vivi Båvner till ert möte (näringslivsfrukostar, kommungruppmöten, kommunens föreningsmöten mm.)

Tisdag 11/5 kl 18-20

Torsdag 27/5 kl 18-20

Onsdag 9/6 kl 9-11

Fler tider läggs till på begäran. Kontakta utvecklingsledare Vivi Båvner för möteslänk.

vivi@leaderbergslagen.eu

0700–136901