Hur slutrapporterar jag?

Hjälp för dig som vill redovisa projekt i e-tjänsten.

Stöd för dig som ska slutrapportera i e-tjänsten

Vi antar att ni genomfört ett leaderprojekt och nu är det dags att slutrapportera. Ni använder samma e-tjänst som för projektansökan.

Ha gärna er ansökan och ert beslut med bilagorna till hands. Bilagorna innehåller instruktioner från Jordbruksverket som ni ska följa. Om Jordbruksverket bestämt att ni ska ha en skylt kommer de att skicka skylten med posten. Den kostar ca 250 kr att kvittera ut.

bild med texten bilagor

Länk till e-tjänsten: https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/projektstod-investeringsstod-och-foretagsstod.

Starta tjänsten genom att klicka på ”Starta tjänsten”.

OBS! Representera kund. Klicka ”välj”.

Klicka på texten ”Starta tjänsten”.

I tjänsten väljer du börja på en Ansökan om utbetalning.

bild med texten ansökan om utbetalning

välj slutbetalning

Fyll i ansökan och skicka in tillsammans med de bilagor som efterfrågas. Du kan spara i e-tjänsten, stänga och logga in och fortsätta en annan dag.

När du skickat in allt får du ett journalnummer och kvittens.

Sist men inte minst…

Kontrollera era bankuppgifter

Se till så att era kontouppgifter finns registerade i Mina sidor på Jordbruksverkets e-tjänst.

Följ denna länk när du är inloggad för att komma till Mina sidor – kunduppgifter: https://hemsida.app.jordbruksverket.se/amnesomraden/minasidor/kunduppgifter.

bild med texten kunduppgifter på mina sidor, en skärmdump