Kalender 2022

27/1. Leader Bergslagen deltar i Miljö och Klimatträff med Landsbygdsnätverket.

28/1. LAG- styrelsen sammanträder kl. 13.

9/3. Kommunnätverket har möte kl. 10.

1/4. Deadline lämna in budgetönskemål till Jordbruksverket.

21/4. LAG- styrelsen sammanträder kl. 10.

4/5. Årsstämma kl. 15.

21/6 Nätverksträff med kommunerna

SOMMARUPPEHÅLL

31/8 Öppen infoträff kl. 17. https://leaderbergslagen.eu/infotraffar-tre-onsdagar-i-rad/

7/9 LAG-styrelsen sammanträder.

7/9 Öppen infoträff kl. 17. https://leaderbergslagen.eu/infotraffar-tre-onsdagar-i-rad/

13/9 Workshop med kommunnätverket, Urvalskriterier

14/9 Öppen infoträff kl. 17. https://leaderbergslagen.eu/infotraffar-tre-onsdagar-i-rad/

27/9 Valberedningen sammanträder inför extrastämma

28/9 Styrelsemöte 

TBA Extrastämma. Fråga info@leaderbergslagen.eu 

15/10. Sista dag ansöka om att starta leaderområde (Jordbruksverket).

17-19/10 Nationell Leader-träff. Ordförande Lars medverkar.

I början av år 2023 är det preliminär start för programperioden. Dvs. det är from. 2023 som det går att söka projektmedel.