Kalender 2022

27/1. Leader Bergslagen deltar i Miljö och Klimatträff med Landsbygdsnätverket.

28/1. LAG- styrelsen sammanträder kl. 13.

9/3. Kommunnätverket har möte kl. 10.

1/4. Deadline lämna in budgetönskemål till Jordbruksverket.

21/4. LAG- styrelsen sammanträder kl. 10.

4/5. Årsstämma kl. 15.

juni. Jorbruksverket meddela beslut om budget och prioritering. länk.

17-19/10 Nationell Leader-träff. länk.

15/10. Deadline ansökan om att bilda leaderområde (Jordbruksverket).