Kalender

anteckningsbok som det står "To-do" i. Kanske påminnelse om att söka pengar från Leader Bergslagen.

16/2 Nätverksträff med kommunerna fm.

9/2 LAG-styrelsen sammanträder kl 13.

I februari 2023 är det preliminär start för programperioden. Dvs. det är from. våren 2023 som det går att söka projektmedel. Vi meddelar i nyhetsbrevet när det blir möjligt att söka medel.

Kalendarium 2022

27/1. Leader Bergslagen deltar i Miljö och Klimatträff med Landsbygdsnätverket.

28/1. LAG- styrelsen sammanträder kl. 13.

9/3. Kommunnätverket har möte kl. 10.

1/4. Deadline lämna in budgetönskemål till Jordbruksverket.

21/4. LAG- styrelsen sammanträder kl. 10.

4/5. Årsstämma kl. 15.

21/6 Nätverksträff med kommunerna

SOMMARUPPEHÅLL

31/8 Öppen infoträff kl. 17. https://leaderbergslagen.eu/infotraffar-tre-onsdagar-i-rad/

7/9 LAG-styrelsen sammanträder.

7/9 Öppen infoträff kl. 17. https://leaderbergslagen.eu/infotraffar-tre-onsdagar-i-rad/

13/9 Workshop med kommunnätverket, Urvalskriterier

14/9 Öppen infoträff kl. 17. https://leaderbergslagen.eu/infotraffar-tre-onsdagar-i-rad/

27/9 Valberedningen sammanträder inför extrastämma

28/9 Styrelsemöte 

11/10 Extrastämma. Teams. Frågor: info@leaderbergslagen.eu 

15/10. Sista dag ansöka om att starta leaderområde (Jordbruksverket).

17-19/10 Nationell Leader-träff. Info finns här.

7/12 Öppen infoträff kl. 17.

14/12 Öppen infoträff kl. 17.

28/12 Styrelsemöte