Deadline kompletteringar beslutsomgång oktober

Viktigt att du fått grönt ljus från leaderkansliet om att sätta igång med att fylla i ansökan på e-tjänsten. https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/projektstod-investeringsstod-och-foretagsstod. Det är också av yttersta vikt att du har din fullmakt redo innan du börjar söka. Den finns att ladda ner via sidan Blanketter och info. På youtube har vi gjort en instruktion hur du […]
Viktigt att du fått grönt ljus från leaderkansliet om att sätta igång med att fylla i ansökan på e-tjänsten.
Det är också av yttersta vikt att du har din fullmakt redo innan du börjar söka. Den finns att ladda ner via sidan Blanketter och info. På youtube har vi gjort en instruktion hur du söker Fullmakt.
23/8 Ansökan ska ha inkommit till Jordbruksverkets e-tjänst.
11/9 Eventuella kompletteringar ska ha inkommit till kansliet.
28/9 Verkställande utskott gör en första bedömning.
12/10 LAG-styrelsemöte. Fysiskt beslutsmöte.