Infoträff digitalt om checkarna

Välkommen på infoträff om Leader Bergslagen

Välkommen på information om checkarna

Välkommen på informationstillfälle om de checkar som finns att söka hos Leader Bergslagen för aktiviteter och kortare projekt.

Onsdag 28 augusti kl. 14:30-15:45 på Teams.

Plats: digitalt Anmäl dig via mejl till vivi@leaderbergslagen.eu

Dagordning:

14:30 Vi startar mötet, jag ber er presentera er kort för varandra.

14:50 Powerpoint där jag går igenom lite kort om Leader, visar exempel på projekt, tipsar om checkar

15:20 Frågestund

Slut senast 15:45.

www.facebook.com/leaderbergslagen2027

www.instagram.com/leaderbergslagen

070-013 69 01