Infoträff digitalt om FÖRETAGSCHECKEN

Välkommen på infoträff digitalt om Leader Bergslagen

Välkommen på information om företagschecken

Informationstillfälle om Leader för dig som undrar vad företagschecken är för något!

Torsdag 2 maj kl 15:30-16:45 på Teams.

Plats: digitalt Anmäl dig via mejl till vivi@leaderbergslagen.eu

Verksamhetsledare Vivi Båvner presenterar checken och besvarar deltagarnas frågor.

www.facebook.com/leaderbergslagen2027

www.instagram.com/leaderbergslagen

070-013 69 01