Infoträff om checkarna kl. 18-20

Digital infoträff om checkarna Denna träff är för dem som fått kallelse via mejl. Personer som presenterat projektidéer som passar in i modellen för småprojekt, checkarna. Välkommen! Vivi Båvner, verksamhetsledare Leader Bergslagen Leader Bergslagen www.leaderbergslagen.eu www.facebook.com/leaderbergslagen2027 www.instagram.com/leaderbergslagen 070-013 69 01

Digital infoträff om checkarna

Denna träff är för dem som fått kallelse via mejl. Personer som presenterat projektidéer som passar in i modellen för småprojekt, checkarna.

Välkommen!

Vivi Båvner, verksamhetsledare Leader Bergslagen

Leader Bergslagen

www.leaderbergslagen.eu

www.facebook.com/leaderbergslagen2027

www.instagram.com/leaderbergslagen

070-013 69 01