LAG-styrelsemöte 08.30

LAG-styrelsen har möte. Var? fråga Petra När? Torsdag 8 juni Tid? 08.30 26/4 Ansökan ska ha inkommit till Jordbruksverkets e-tjänst. 8/5 Eventuella kompletteringar ska ha inkommit till kansliet. 25/5 Verkställande utskott gör en första bedömning. 8/6 LAG-styrelsemöte. Fysiskt beslutsmöte. Sökande bjuds in att presentera projektet.

LAG-styrelsen har möte.

Var? fråga Petra

När? Torsdag 8 juni

Tid? 08.30

dekorativ-textbild-om-ansökningstider

26/4 Ansökan ska ha inkommit till Jordbruksverkets e-tjänst.

8/5 Eventuella kompletteringar ska ha inkommit till kansliet.

25/5 Verkställande utskott gör en första bedömning.

8/6 LAG-styrelsemöte. Fysiskt beslutsmöte. Sökande bjuds in att presentera projektet.