Personalen på kurs i Leaderhandläggning del 2

Vivi och Petra går kurs i handläggning. Jordbruksverkets rutiner ska vara på plats till dess.

Vivi och Petra går kurs i handläggning. Jordbruksverkets rutiner ska vara på plats till dess.