Personalen på kurs i Leaderhandläggning del 1

Vivi och Petra går kurs i handläggning. Jordbruksverkets rutiner ska vara på plats till dess.

Vivi och Petra går kurs i handläggning. Jordbruksverkets rutiner ska vara på plats till dess.