Projektverkstad, digital kl.9-12

30/3 10-12. Projektverkstad Leader-ansökan. Digital genomgång ”bra att tänka på”. För att få vara med på projektverkstad krävs att ni först genomgått de tidigare stegen, se bild nedan. Eller läs här: https://leaderbergslagen.eu/testa-er-ide-med-oss/.

30/3 10-12. Projektverkstad Leader-ansökan. Digital genomgång ”bra att tänka på”.

För att få vara med på projektverkstad krävs att ni först genomgått de tidigare stegen, se bild nedan.

Har ni en ide? 1. kom på infomöte. 2. se checklistan på www.leaderbergslagen.eu/testa-er-ide. 3. boka möte med kansliet.

Eller läs här: https://leaderbergslagen.eu/testa-er-ide-med-oss/.