Projektverkstad genomförande

Möte på Teams med berörda projektägare för att gå igenom allt som ni behöver tänka på när ni genomför Leader-projekt. https://leaderbergslagen.eu/genomfor-leaderprojekt/  Frågor? mejla vivi@leaderbergslagen.eu

Möte på Teams med berörda projektägare för att gå igenom allt som ni behöver tänka på när ni genomför Leader-projekt.

https://leaderbergslagen.eu/genomfor-leaderprojekt/ 

Frågor? mejla vivi@leaderbergslagen.eu