Projektverkstad genomförande

Möte på Teams med berörda projektägare för att gå igenom allt som ni behöver tänka på när ni genomför Leader-projekt. Frågor? mejla vivi@leaderbergslagen.eu

Möte på Teams med berörda projektägare för att gå igenom allt som ni behöver tänka på när ni genomför Leader-projekt.

Frågor? mejla vivi@leaderbergslagen.eu