Styrelse och personal på kurs hos Jordbruksverket

obligatorisk utbildning i Leader organisation för styrelse, valberedning, personal.

obligatorisk utbildning i Leader organisation för styrelse, valberedning, personal.