VU-möte

Verkställande utskottet i LAG-styrelsen har möte.

Verkställande utskottet i LAG-styrelsen har möte.

VU utgör kommitté för beslut om checkarna. Så om dina ansökan är inne 8 dagar före mötet kan den tas upp för beslut på VU-möte.

Funderingar? Fråga kansliet.