Kommunikation

Kommunikationsplan

Syftet med Leader Bergslagens kommunikation är att informera om Leader Bergslagens verksamhet och dess betydelse för hållbar lokal landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden.

Redan innan programperiodens start har vi arbetat medvetet med hur vi kommunicerar vår strategi. Det ska gå att följa vår strategiprocess även om man har funktionshinder, kognitiva hinder eller språksvårigheter. Därför har vi konsekvent använt oss av de officiella riktlinjerna från Myndigheten för digital förvaltning. Vi strävar efter att vara inkluderande för alla grupper. Alla är viktiga och kan bidra. Målgrupper för vår kommunikation är stödsökande, samarbetspartners samt allmänheten.

Målgrupper

  • Stödsökande – som i samverkan vill söka projektstöd.
  • Samarbetspartners – organisationer i partnerskapet, föreningen Leader Bergslagens medlemmar, kommuner, regioner.
  • Allmänheten – boende och verksamma i Bergslagen, press, andra Leaderområden.