Kvinnor ombord

Foto: Marie Lekare

Smedjebackens båtklubb

När projekt Kvinnor ombord startades 2010 var ambitionen att öka livskvaliteten och sjösäkerheten för alla ombord, samt att skapa ett båtliv där män och kvinnor kan vistas på lika villkor, berättar projektledaren Marie Lekare.

Smedjebackens Båtklubb gjorde först en förstudie som sedan mynnade ut i ett storskaligt projekt. Kvinnor ombord genomfördes i form av en motivations- och utbildningssatsning riktad mot kvinnor inom fritidsbåtlivet. Nu fortsätter båtklubben att hålla kurser tillsammans med ABF i ”Lär dig manövrera din egen båt” samt ”Förarintyg”. Dessutom erbjuds årlig avrostning för tidigare deltagare.

– När vi summerar resultaten får vi ihop ökad livskvalitet, ökad sjösäkerhet, ökad jämställdhet och en ökad försäljning för båtbranschen, då många av kvinnorna rapporterar om ett ökat intresse för inköp till båtlivet, berättar Marie stolt.

Fakta om projektet

Journalnummer: 2009-7720

Projektperiod: 2010-0101 – 2011-03-31

Projektområde: Smedjebackens kommun. Deltagare från Smedjebacken, Ludvika, Grängesberg, Kopparberg och Stockholm

Finansiering: 288.480 kronor varav 192.320 kr från Leader Bergslagen och 72.320 kr ideellt arbete

Kontaktperson: Marie Lekare

Läs mer: www.smedjebackensbatklubb.se