Leader Bergslagen 2015-2022

Det fanns 53 leaderområden i Sverige

48 av dem fick möjlighet att bilda leaderområden 2014-2021. Leader Bergslagen blev inte ett av dem.

Så här skriver Jordbruksverket på sin hemsida. Fem grupper blev inte godkända eftersom pengarna inte räcker till alla områden som ansökte om att bilda leaderområde. Att områden inte prioriterats beror på en kombination av strategiernas kvalitet och att de inte når upp till minsta budget för att ha tillräcklig administrativ kapacitet.

Vi är självklart besvikna över detta. Men siktar på att få vara med i kommande period 2023-2027!