Om Leader Bergslagen

Leader Bergslagen jobbar för landsbygdens utveckling i kommunerna Fagersta, Hällefors, Norberg, Lindesberg (utom Fellingsbro), Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar.

Leadermetoden bygger på ett underifrånperspektiv, vilket betyder att det är vi som lever och verkar i våra bygder som bäst vet vad som behöver göras, och att det är vi själva som ska ta initiativet. De projekt som lyckas bäst har en stark förankring på hemmaplan.

Leadermetoden bygger också på trepartnerskap, det vill säga ett utvecklande och öppet samarbete mellan föreningslivet engagemang, företagandets ekonomiska tänk och offentlig sektors samhällsansvar. Med samordning mellan parterna blir utvecklingen mer genomtänkt och håller längre.

Alla projekt som beviljas stöd av Leader Bergslagen startar någon form av utvecklingsprocess. Många gånger leder projekten till nya företagsidéer eller nya möjligheter till försörjning. För att leda i den riktningen är det viktigt att projekten är inriktade på HUR man vill arbeta, och inte enbart VAD man vill göra.

Vi är en ideell förening

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Leader Bergslagen är en ideell förening. Du, ditt företag, er förening eller annan organisation kan bli medlem i föreningen och på så sätt vara med och påverka vår landsbygdsutveckling. Sedan är det styrelsen, LAG, som beslutar om medlemskap. Antas ni som medlemmar skickas en faktura på medlemsavgiften. Årsavgiften är 20 kronor för ungdomar tom 25 år, 100 kronor för privatperson samt 200 kronor för juridisk person (företag, förening, annan organisation).

För närvarande tar Leader Bergslagen inte ut medlemsavgift, eftersom vi är mitt emellan två programperioder. Nu är fokus på att skapa strategin för 2023-2027. Bli medlem och var med och påverka framtiden Leader!

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor till dem.

För frågor om Leaders framtid, kontakta utvecklingsledaren Vivi Båvner.