Medlemskap i Leader Bergslagen

Så här gör du för att bli medlem. Mejla aktuella kontaktuppgifter kansliet. LAG-styrelsen tar beslut om medlemskapet på kommande styrelsemöte.

Leader Bergslagen söker fler medlemmar från privat sektor.

Medlemsavgiften för programperioden 2023-2027 är 500 kr i engångsavgift. 

Varför medlem?

Genom medlemskapet i föreningen kan du påverka den lokala landsbygdsutvecklingen genom årsstämman. Alla har en röst, oavsett hur stor medlemmen är som organisation. Det innebär att i föreningen Leader Bergslagen är en förening eller ett företag med och bestämmer på samma villkor som den offentliga sektorn. Som medlem har du rätt att nominera och nomineras till styrelseledamot eller valberedning.

Om medlemskapet

Föreningen består idag av 43 medlemmar. Medlemskåren ska bestå av såväl offentliga aktörer som privata företag och ideella föreningar i syfte att uppnå trepartnerskap. Det är genom medlemskapet gräsrotsrörelsen aktivt kan samverka med och demokratiskt påverka Leader Bergslagen. Det går i nuläget inte att ta emot fler medlemmar från ideell sektor eftersom ingen sektor får ha mer än 50%.

Medlem ska bo eller bedriva verksamhet i leaderområdet. Medlem som inte följer föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas genom styrelsebeslut. Medlemskapet regleras i stadgarna.

Så här gör du för att bli medlem

1. Mejla aktuella kontaktuppgifter gällande den nya medlemmen (dig själv eller den du företräder) till vivi@leaderbergslagen.eu. Ge besked om följande:

  • Namn på organisation
  • Adress och ort
  • Kontaktperson
  • E-post
  • Mobilnummer
  • En kort motivering till styrelsen för varför ni söker medlemskap

2. LAG-styrelsen tar beslut om medlemskapet på kommande styrelsemöte. Här ser du vårt kalendarium.

3. Betala medlemsavgiften 500 kr för att bli registrerad som medlem. Avgiften betalas in på BG 278-8305. OBS! Kom ihåg att märka betalningen med din organisations namn.

Vem kan vara medlem?

Ditt företag, er förening eller annan organisation kan bli medlem. Privatpersoner kan ej vara medlemmar. Styrelseledamöter ska vara medlemmar.

Måste man vara medlem för att kunna söka stöd?

Nej.