Miljöprojekt

Ett axplock av projekt som haft MILJÖ som tema.

Omställning i Praktiken

omstallning i praktikenflicka och gris”Omställning i praktiken” var ett samarbetsprojekt mellan Leader Gästrikebygden och Leader Bergslagen som pågick mellan april 2013 och maj 2014.

Fyra byar ställde om till hållbart samhälle

– Vi ville med projektet låta engagerade byar praktiskt testa olika aktiviteter för att skapa ett hållbart lokalsamhälle. Initiativen kom från byarna själva, berättar Annelie Våhlin, projektledare från Gästrikebygden.

Två byar valdes ut inom respektive område. I Gästrikebygden var det Järbo och Åmot, i Bergslagen Hjulsjö och Lindesberg.

Studiebesök en viktig del i processen

Under projekttiden gjorde vi studiebesök i varandras områden för att inspireras och engageras av byarnas aktiviteter, samtidigt som ett utbyte av idéer och erfarenheter möjliggjordes. Därutöver gjorde vi en studieresa till omställningsbyarna Cheltenham, Glouchester och Sedgeberrow i England.

Vi önskar att detta projekt gett ringar på vattnet och att fler vill lära sig mer om, samt praktiskt genomföra aktiviteter som leder samhället i en hållbar riktning, på riktigt.

Varför omställning på landsbygden?

Omställning i praktiken fokuserar de utmaningar och förutsättningar som finns för omställningsarbete på landsbygden. Landsbygden hamnar ibland i skymundan när miljödebatter och engagemang utgår från staden och de förutsättningar som finns i urbana miljöer.

Landsbygden är samtidigt den delen av Sverige som har störst potential att skapa ett hållbart samhälle rustat inför framtida utmaningar, när det gäller att klokt utnyttja naturresurserna.

Vi testar lokala idéer för att sedan sprida nyttan regionalt

Omställning i praktiken behövs – för att testa lokala idéer och kommunicera resultatet av dem för att sprida nyttan regionalt. Eftersom projektet genomfördes samtidigt i fyra olika byar kunde de aktiva personerna bygga nätverk med varandra, utbyta erfarenheter och bygga nya kunskaper som de inte skulle haft möjlighet till om varje by hade genomfört sina insatser som isolerade aktiviteter.