Möte i positiv anda hos Jordbruksverket, men inga pengar

Veckan före jul fick de fem oprioriterade områdena möjlighet att träffa Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg, tillsammans med fyra chefer och en handläggare på verket. På agendan stod att prata om möjligheterna för lokalt ledd utveckling även inom våra områden. Från oss deltog verksamhetsledare Barbro Fischerström för Leader Bergslagen samt vice ordförande i LAG i Värmlands Bergslag, Lennart Johansson.

Mötet inleddes med en kort beskrivning av läget från generaldirektören, samt en kort beskrivning av nuläget i våra respektive Leader-områden. Generaldirektören var tydlig med att pengarna för Lokalt ledd utveckling är fördelade och att inga ytterligare pengar finns. Generaldirektören var också tydlig med att Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för landsbygdsutveckling i hela landet.

Vi fick också en beskrivning av Jordbruksverkets chefer över vilka andra finansiärer som på pappret finns tillgängliga för oss att söka pengar från. Här nämndes kommuner, länsstyrelser, regioner, strukturfonder, tillväxtverket och jordbruksverket. Vi vet ju samtliga att det inte är likställt med att vi lyckas komma åt dessa pengar. För Bergslagens och Värmlands Bergslags del innebär Jordbruksverkets kartläggning 15 kommuner, tre regioner, fyra länsstyrelser, två strukturfondsområden, ett tillväxtverk och ett jordbruksverk. En omfattande och komplex situation, som jag beskrev, och som jag uppfattar att generaldirektören lyssnade på och tog till sig. Jag förde också fram det stora symboliska värdet i att Jordbruksverket såsom ansvarig myndighet inte finns med på banan i våra områden, och det minst lika stora symbolvärdet i om samma jordbruksverk skulle hitta en lösning. I vår fortsatta dialog med kommuner, län, regioner och andra är Jordbruksverkets delaktighet mycket viktig.

Från vår grupp förde vi fram ett antal förslag på konstruktiva lösningar, där Jordbruksverket i praktiken skulle kunna hjälpa till att lösa den nu uppkomna situationen, utan att behöva göra om beslutet från i våras vilket vi av respekt för våra 48 kollegor runt om i landet inte tror är en framkomlig väg. Generaldirektören har lyssnat på våra förslag, och reagerade i mina ögon positivt på ”karamellerna” som vi presenterade. I anslutning till detta beslutades att vi kommer att fortsätta dialogen mellan våra områden och Jordbruksverket, vilket vi ser som en framgång. Kontaktperson för våra fem områden är verksamhetsledare Lasse Wellin på Leader KalmarÖland.

Från en något spänd och kanske lite nervös inledning från verkets sida tycker jag ändå att mötet avlöpte i en positiv anda. Jag ser fram emot vad som kan komma ut av dialogen med Jordbruksverket i början av 2016.