Några röster från perioden 2007-2015

Leader har skapat hopp, drömmar och insikter och gett människor kraft och tilltro.

Annika Hedberg Roth, ungdomssamordnare och projektledare

 

I processen vet jag att människor träffats, stötts, blötts och utvecklats tillsammans och detta har fått Bergslagen att kännas mindre – på ett positivt sätt. Människor har kommit närmare varandra. I ett längre perspektiv tror jag att det leder till ett tajtare Bergslagen.

Susann Rickan, projektledare Barn i Bergslagen

 

Min erfarenhet av projektvärlden är att projekt ofta startas utan tydlig efterfrågan, identifierat behov eller kund, Leader har varit ett bra exempel på motsatsen, dvs det har funnits en väl förankrad, behovsstyrd idé som genomförts och gett varaktiga resultat. ”Nära brukaren” har varit viktigt, Leader har möjliggjort mycket som annars inte skulle ha varit möjligt. Projekten har följts upp och stöttats vilket garanterat en varaktighet efter respektive projekts avslutning. Mycket i projektvärlden är annars väldigt otydligt och utan bestämd mottagare, det är en av de stora skillnaderna.

Lars Lindblom, VD AB Samarkand2015

 

Att genomföra ett Leader-projekt är som en mental reningsprocess! Det är en process, där man åter ”minns” … vad som krävs av oss. Det kan ibland vara svårt med samarbeten – men vi lär av misstagen och växer som individer. Att leva tillsammans i en bygemenskap där individer drar åt olika håll, men ändå med framtiden i sikte – är gott!

Gunvor Eriksson, projektledare Från ull till sockentröja.

 

Att landsbygden med små kommuner, små föreningar, ideella krafter och enskilda personer genom Leader kunnat få chansen att genomföra projekt från ide till verkstad. Projekt som knutit människor närmare varandra, ökat chanserna för nyanlända att komma in i samhället, gett många barn, ungdomar och vuxna möjligheter att utveckla sitt intresse, bidragit till att föreningar och liknande har fått fler medlemmar samt ökat turismen och antalet företag.

Katarina Rönnbacka-Nybäck, projektledare Bergslagstramp

 

Det behövs utförare, dialogparter och möjliggörare. Föreningarna har varit utförare, kommunen har fungerat som dialogpart och Leader Bergslagen har varit en viktig möjliggörare. Den kombinationen har varit jätteviktig. Leaders projekt var mycket bättre än våra egna som vi har testat tidigare. Då var det mest bensin på brasan, men med Leader-projekten har det blivit varaktiga effekter. Det är synd och skam att vi inte verkar få fortsätta i Bergslagen, nu när vi är så bra på gång. Vi har fått en attitydförändring och byggt upp en lokal stolthet över bygden och kommunen, och runt projekten som genomförts fortsätter engagemanget att blomstra. Vi samverkar också mycket bättre nu.

Lennart Silfverin, näringslivschef Smedjebackens kommun