Om checkarna

Om checkarna som är de mindre projekten Checkar är mindre projekt som är enklare att söka och administrera. Har ni en idé på ett projekt? Då kan ni kontakta oss på kansliet. I kalendern finns datum för möten och ansökningstider. Vi tar gärna emot frågor om projekt löpande. Testa idén på oss innan du fyller […]

Om checkarna som är de mindre projekten

Checkar är mindre projekt som är enklare att söka och administrera. Har ni en idé på ett projekt? Då kan ni kontakta oss på kansliet. I kalendern finns datum för möten och ansökningstider. Vi tar gärna emot frågor om projekt löpande. Testa idén på oss innan du fyller i en ansökan.

Länk till ansökningsformuläret för föreningschecken MILJÖ.

Länk till ansökningsformuläret för föreningschecken LIVSKVALITET.

Länk till ansökningsformuläret för checken UNGDOM.

Länk till ansökningsformuläret för checken FÖRETAG.

Läs om de olika checkarna

bouldering-tre-personer-som-hjälper-en-annan-upp-för-klippan

Föreningschecken MILJÖ

Allmännyttigt projekt där ni testar något nytt. Det kan exempelvis vara att köper in en aktör, en expert som lär er det ni vill testa. Eller att ni köper in material för att bygga något med syftet att värna om naturen i Bergslagen. Eller att ni planerar och genomför ett studiebesök för att lära er något nytt.

Som inspiration kan ni först titta på föredraget: Klimatkrisen – vi kan lösa den.

Föreningschecken verkar inom insatsområdet Värna om naturen i Bergslagen. Men får självklart bidra till måluppfyllelse inom ökad livskvalitet och stärkt entreprenörskap.

 • Max 30’000 kr
 • 100% finansiering av kostnaden för projektet. Helst en faktura, ej många små.
 • 30% ideell insats som medfinansiering
 • Ideell tid värderas 340 kr/h för personer över 16.

Tänk på att en check inte får innehålla investeringar som överstiger 27000 kr inklusive moms.

två personer som ser glada ut kanske en föreningscheck livskvalitet

Föreningschecken LIVSKVALITET

Samma kriterier som exemplet ovan. Men här ska syftet vara att Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen. Det kan exempelvis vara aktiviteter för målgruppen äldre ensamma.

 • Max 30’000 kr
 • 100% finansiering av kostnaden för projektet. Helst en faktura, ej många små.
 • 30% ideell insats som medfinansiering
 • Exempel: Ett projekt med kostnader på 20’000 kr ska ha ca 27 timmar ideell tid som medfinansiering.

Ungdomschecken

Speciellt riktad till att stimulera unga att söka och genomföra projekt för unga. Dessa projekt ska gynna allmänheten och vara något som ni inte gjort förut.

Ungdomsschecken verkar inom insatsområdet Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen. Men får självklart bidra till måluppfyllelse inom stärkt entreprenörskap och värna om miljön.

 • 13-25 år
 • Max 20’000 kr
 • 100% finansiering av kostnaden för projektet. Helst en faktura, ej många små.
 • 30% ideell insats som medfinansiering
 • Ideell tid värderas 340 kr/h för personer över 16. För unga 13-15 år värderas ideell tid till 50 kr/h.

tre-personer-som-cyklar-kanske-i-ett-leaderprojekt

Företagschecken

Denna kan sökas av företag som vill skapa leaderprojekt.

Företagschecken verkar inom insatsområdet Främja entreprenörskapet i Bergslagen. Men får självklart bidra till måluppfyllelse inom värna om miljön och ökad livskvalitet.

 • Max 25’000 kr
 • 50% finansiering av projektkostnaden från Leader.
 • 50% privat medfinansiering.

Exempel på checkar

Inspiration finns att hämta från Leader Sjuhärad.

 • Temakvällar, temadagar
 • Workshop, med arvoderad ledare.
 • Kulturaktiviteter
 • Köp in en föreställning.
 • Arrangemang
 • Prova-på-aktivitet
 • Studiebesök, hyr en storbuss och besök inspirerande resmål och by.
 • Skapa nätverk
 • Mötesplatser
 • Samarbeten
 • Tjänster
 • Produkter

Funderingar? Kontakta oss.