Omställning i praktiken

Samarbete över Leadergränserna

För att stärka lokala omställningsinitiativ hade Leader Bergslagen samarbetsprojektet Omställning i Praktiken tillsammans med Leader Gästrikebygden år 2013-2014.

Hjulsjö och Lindesberg valdes ut

Fyra pilotbyar valdes ut (två i Bergslagen, två i Gästrikebygden) och de fick projekthandledning, finansiering, studieresor och medieträning.

I Bergslagen deltog Hjulsjö med projektet ”Vi börjar med en ko”, där andelskon Betsy köptes in för att byborna ville lära sig matproduktion. Projektet lever vidare. Hösten 2014 skaffade familjerna i Hjulsjö ännu en fjällko som sällskap till Betsy, samt för att kunna tillverka mer mjölkprodukter.

I Lindesberg togs initiativet till att starta en ekonomisk förening för att tillverka solenergi till försäljning. Anläggningen skulle placeras på en gymnasieskolas tak och byggas i samarbete med det lokala energibolaget och det lokala fastighetsbolaget.

Se kortfilmen om projektet här:

Besök även sajterna:

www.omstallningipraktiken.se

www.solelilindesberg.se

www.hjulsjobygden.se