Perioden 2007-2015

Slutrapporten för Leader Bergslagen från perioden 2007-2014 finns som PDF här.

I det lilla perspektivet har programperioden 2007-2014 handlat om finansiering av lokala utvecklingsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet, där resultatet mäts i nya arbetstillfällen och företag. I ett större perspektiv har programperioden här i Bergslagen inneburit väsentligt mer långtgående resultat och effekter.

Diskussionerna i LAG har varit många och långa. Ett starkt och tydligt uttalat fokus på Samverkan – Nytänkande – Varaktig utvecklingsprocess har gallrat hårt bland projekten och säkerligen finns det projekt som skulle varit värda att stödja, men som inte fick chansen. Generellt finns ändå både acceptans och förståelse för det hårda urval som gjorts, och en blick i backspegeln ger en stolthet över vad som skapats. Visionen, Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka, bo och verka i, har slagit rot, och det gemensamma, lokala arbetet mot den visionen fortsätter långt efter projektens slut.

Totalt har 400 projekt och delprojekt beviljats stöd. Dessa har bidragit till en ny anda, en ny kraft i Bergslagen.  Små, lokala organisationer och grupperingar har gjort verkstad av sina idéer. Många har sedan skapat så mycket mer än de vågade drömma om. Ur det arbetet har också nya företagsidéer och arbetstillfällen framkommit, liksom nya mötesplatser och mängder av besöksmål och evenemang. Genom Leader-nätverkandet har också människor fått nya vänner och hittat nya utmaningar.

Vi gläds åt att över 300 ungdomar fått en bra start på vuxenlivet och att 70 procent av våra projektledare är kvinnor. Vi gläds åt de 130 000 ideella timmar (värt 23 miljoner kronor) som utförts i projekten. Självklart gläds vi också åt de två Ull-baggarna till Projekt Järnkraft (för Årets Leader-projekt i Sverige år 2012) och Bröd i Bergslagen (för Årets integrationssatsning i Sverige år 2013).

Vi hade en önskan att skapa varaktiga avtryck i Bergslagen, och det har vi gjort. Utvecklingsprocesser har startat över hela vårt område, och i 66 procent av de genomförda projekten fortsätter processerna långt efter projektets slut.

Leader-arbete handlar om lokal utveckling genom handfast lokalt engagemang. Leader-metoden är unik, har ett tydligt syfte och fyller ett stort behov. Genom att ständigt synliggöra allt gott som genomförts har vi stärkt människors delaktighet och stolthet över Bergslagen. Och med stoltheten kommer tron på den egna förmågan.

Inom LAG-gruppen har vi också gjort en fantastisk resa, med ett omfattande kollektivt och individuellt lärande. Vi ser på Bergslagen med nya ögon, och har utvecklat kontakter och nätverk över hela vårt område. LAG:s arbete och resa speglas i den bifogade rapporten LAG-arbetet i Leader Bergslagen, kvalitativ utvärdering, producerad av APeL FoU AB under 2014.

Arbetet med att göra Bergslagen till en ännu bättre plats att besöka, bo och verka i har bara börjat.

”Leader har skapat hopp, drömmar och insikter och gett människor kraft och tilltro.”

Annika Hedberg Roth, ungdomssamordnare och projektledare