Personalförändringar på kansliet

Vår kanslist Maria Sydholm, som många av er har haft kontakt med, har nu slutat arbeta hos oss. Maria uppvaktades med blomma och present på LAG-mötet i torsdags, och gjorde sin sista arbetsdag måndag 21 september.

Kansliets telefonnummer 0222-45088 går i fortsättningen direkt till verksamhetsledare Barbro Fischerström. Vill du mejla så använd gärna info@leaderbergslagen.se även om Marias adress kommer att fungera en tid till.

Vi tackar Maria för fem och ett halvt års strålande insatser, och önskar henne allt gott framöver.