Projekt som styrelsen prioriterat samt sökbara stöd

Denna sida visar projekt som styrelsen prioriterat medel till ur sin budget 2023-2027. Projektmedel fördelas till aktiviteter som följer leadermetoden med samverkan och lokal förankring i fokus. Läs mer om Leader här. 

Vi har valt tre övergripande mål och insatsområden att arbeta mot för att uppnå vår vision. Läs vår strategi här.

Vill du söka stöd till projekt?

Följ länkarna. Ansökan Leaderstöd alt.  Ansökan Leadercheck.

Har du frågor? Kontakta kansliet.

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Temaområde
Projektägare
Programperiod
Genomförandeår
Loading

Syftet med projektet är att öka utbudet av hundaktiviteter i Norbergs kommun med omnejd. Målet med projektet är att iordningsställa en hundhall för träning och tävling.…

Det kan verka väldigt enkelt, att investera i utrustning och erbjuda gratis prova-på dagar. Men då vet du inte allt jobb som sker bakom kulisserna. All samverkan för att göra Bergslagen mer inkluderande!…

Syftet med projektet är att öka intresset för fritidsodling av mat genom inspirerande föreläsningar om ätbar trädgård.…

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för att skapa en utbildning i hantverksmässig ciderproduktion på svenska äpplen.…

Målet är att få en årligen återkommande deckarfestival i Nora.…

Målet med KUL Kottabergets unga ledskapare är att involvera barn och ungdomar i utformningen av en cykeläventyrsbana.…

Målet med projektet är skapa en trivsam allaktivitetshall som kan nyttjas för träning och tävling.…

Syftet med projektet är att lära sig mer om nedgrävda växthus utifrån Bergslagens förutsättningar.…

Ett paraplyprojekt som drivs av LAG. Föreningar kan göra delaktiviteter som kallas "checkar".…

Målet med projektet Pennysound Bergslagen är att iordningsställa en studio och etablera verksamhet för unga i Bergslagen, norra Örebro län.…

Målet med projektet är att etablera verksamheten med ett odlingskooperativ vid Oxbron. Efter projektavslut ska odlingskooperativet bli en varaktig medlemsdriven verksamhet.…

Ett paraplyprojekt som drivs av LAG. Föreningar kan göra delaktiviteter som kallas "checkar".…

Ett paraplyprojekt som drivs av LAG. Föreningar kan göra delaktiviteter som kallas "checkar".…

Ett paraplyprojekt som drivs av LAG. Föreningar kan göra delaktiviteter som kallas "checkar".…

LAG-styrelsen har valt att prioritera budget för ”Förvaltning och drift av LAG-kansli” med motivering att stöd söks till förvaltning och drift av LAG-kansliet i enlighet med SJVFS 2022:27, 67 §.…