Äkta mjölk

Projektidén är att automatisera mjölkningen av våra 2 mjölkkor på ett sätt som gör det möjligt att sälja opastöriserad mjölk
enligt de riktlinjer och regler som gäller kring detta.

 

Om projektet

Vi vill genomföra projektet då det stärker vårt entreprenörskap genom att ge oss ett ben till att stå på.

Vi har redan målgruppen som kommer till gården för att handla ägg. Genom att ha en (efterfrågad) produkt till i form av opastöriserad mjölk stärks vår verksamhet.

När man som i vårt fall bara har två kor är det inte rimligt att sälja mjölk till industrin då det inte skulle ge tillräckliga inkomster för att täcka kostnaderna. Om vi däremot kan sälja upp till 70 liter per vecka till kunder som efterfrågar opastöriserad mjölk och är villiga att betala ett högre pris jämfört med butiksmjölk, så gör det att denna för oss nya verksamhet skulle vara lönsam.

Äkta mjölk

”Den primära målgruppen är privatpersoner som ges möjligheten att köpa opastöriserad mjölk direkt från producenten.
Opastöriserad mjölk efterfrågas ofta av våra kunder som kommer till gården för att köpa ägg. ”

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Primal Hälsa och Livsstil Sverige AB

Projektledare
Håkan Eriksson
Lönnbackens gård, Ludvika

Webb och sociala medier
Lönnbackens gård
Facebook

Om projektet

Styrelsen har valt att prioritera delaktiviteten Äkta mjölkmed bifall då den i sin helhet kommer att främja entreprenörskapet i Bergslagen.

Projektet främjar entreprenörskapet och leder till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. N03. Nya produkter. Produkten är ny för den enskilda organisationen. Projektstöd till företag finansieras med 50%.

Om finansiering

Total budget
21 089 kronor

Finansiering från Leader
50%

Privat medfinansiering
50%

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden