Förbränningstoa, ingen skitsak

En förbränningstoalett skulle väsentligt förbättra förutsättningarna för att utnyttja byföreningens lokal.

 

Om projektet

Vi vill installera en förbränningstoalett vid vår ”Bystuga/samlingslokal” i Tunkarlsbo, Smedjebackens kommun. (Byföreningen omfattar byarna Laggarbo, Huggnora, Tunkarlsbo, Fallbyn och Läsarbo.)

Vi har tidigare fått bidrag från Smedjebackens kommun för att bygga ut vår samlingslokal med pentry. Utbyggnaden av samlingslokalen är klar och upprustning av pentryt pågår.

I nuläget finns ingen riktig toalett, bara ett utedass. En förbränningstoalett skulle med andra ord väsentligt öka standarden på lokalen, förbättra tillgängligheten och höja livskvaliteten för de boende i byarna, som kan utnyttja lokalen till möten, studiecirklar, pysselkvällar, fester, mm.

Huggnota-Tunkarlsbo byförening

”När projektet är klart ska byföreningens medlemmar bjudas till en invigning av toaletten (de som vill får provsitta…).”

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
Huggnora-Tunkarlsbo byförening

Projektledare
Hans Larsson

Webb och sociala medier
Föreningssida kommunen

Om projektet

Styrelsen har valt att prioritera delaktiviteten Förbränningstoa – ingen skitsak med bifall då den i sin helhet kommer att öka livskvaliteten i Bergslagen.

Projektet ger invånarna förbättrad service och ökar tillgängligheten av lokalen.

Om finansiering

Total budget
24 495 kronor

Finansiering från Leader
100%

Ideell tid
Krav 22 timmar

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden