Glada och aktiva hundar och hundägare

Målet med projektet är skapa en trivsam allaktivitetshall som kan nyttjas för träning och tävling.

 

Om projektet

Syftet med projektet är att uppfylla människors behov av gemenskap, självkänsla och självförverkligande genom att starta upp en allaktivitetshall för hundar, hundägare och hundföretagare i Smedjebacken och Ludvika med omnejd.  

Målet med projektet är skapa en mötesplats som kan nyttjas för träning och tävling samt skapa en trivsam miljö som kan locka hundägare till allaktivitetshallen även för umgänge och samvaro.  

Målet med projektet är även att skapa ett nytt nätverk mellan hundägare, hundföreningar, LSS, hundföretagare och besöksnäringen i Smedjebacken och Ludvika. 

Aktiviteterna i projektet är iordningställande av allaktivitetshall genom investering och montering av underlag och agilityhinderbana för hund.  

Aktiviteterna i projektet är möten och kontakter för att skapa ett nytt nätverk.  

Investeringen som projektet får stöd för måste finnas kvar och användas för samma ändamål i minst fem år räknat från dagen för slututbetalning.

Smedens hundvänner

Hundsporten är en stor sport som förenar människor och kan utövas av alla, både gammal som ung och även personer med funktionshinder.

Om projektet

Projektperiod
2024

Projektägare
Smedens hundvänner

Projektledare
Elisabeth Zimmer

Webb och sociala medier

Beslutsmotivering

LAG-styrelsen har valt att prioritera Glada och aktiva hundar och hundägare med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin.  

LAG-styrelsen anser att projektet är ett bra sätt att bidra till ökad livskvalitet hos människor i Bergslagen genom att erbjuda en mötesplats som är välkomnande oavsett kön, ålder eller funktionshinder.

Om finansiering

Total budget
500 000 kronor

Finansiering från Leader
100%

Ideella resurser
110 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden