Gokart för alla

Gokart har tidigare inte kunnat erbjudas till personer med rörelsenedsättningar pga att det inte funnits anpassade gokart med handreglage i Bergslagen.

 

Leaderprinciperna

Trepartnerskapet

I detta projekt samarbetar personer från den ideella föreningen Funktionsrätt Dalarna, rekryteringsgruppen Dalarna, Region Dalarnas habiliteringsavdelning och företaget Hyrkart Grängesberg.

Underifrånperspektivet och lokala behovet

Det finns ett genuint intresse hos projektgruppen av att få skapa roliga aktiviteter i Bergslagen för dem som sitter i rullstol. Du kanske inte kan gå – men köra fort och tävla mot dina kompisar med Go-Kart, det vill du!

Därför har projektet investerat i inte bara en Go-Kart med handlreglage, utan fyra! Detta gör att du, oavsett röresleförmåga, kan vara med och tävla.

Projekt ska vara roligt!

Detta Leaderprojekt sprider glädje. Det kan verka väldigt enkelt, att investera i utrustning och erbjuda gratis prova-på dagar. Men då vet du inte allt jobb som sker bakom kulisserna. Den samverkan och det nätverkande som sker mellan de medverkande – för att projektet ska lyckas med sitt uppsåt; att göra samhället mer inkluderande för dem som har fysiska rörelsehinder.

Om projektet

Syftet med projektet är att öka utbudet av gokarts tillgängliga för personer med rörelsenedsättning.

Målet med projektet är att arrangera kostnadsfria prova-på dagar i samarbete med funktionsrättsföreningarna.

Projektet består i att arrangera kostnadsfria prova-på dagar dit rörelsehindrade deltagare från samtliga kommuner bjuds in.

projektgruppen

”Vi vill skapa ett intresse för gokartåkning där alla kan köra på samma villkor.

Om projektet
Projektperiod
2024

Projektägare + samarbetsparter
Grängesbergs Hyrkart AB
Funtionsrätt Dalarna
Resursgruppen i Dalarna
Region Dalarna Habiliteringen

Projektledare
Kerstin Grängesberg Hyrkart hyrkart@telia.com

Webb och sociala medier
Facebook

Om projektet
LAG-styrelsen har valt att prioritera projekt Gokart för alla med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin.

Projektet anses allmännyttigt då syftet med projektet är att erbjuda gokart för alla, oavsett rörelseförmåga. Detta gynnar invånare på landsbygden.

 

Om finansiering

Total budget
354 378 kronor

Leaderfinansiering
Projektstöd till företag är mellan 40-70% av total budget. Dock max 200 000 kr.
Leaderstödet består av finansiering från EU och staten. Ingen kommunal medfinansiering i projektstöd till företag.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden